E= do; 4/4

MULIA MULIALAH NAMAMU
Allah yang kuasa
Kudus, kuduslah namaMu
Bapa pemilik hidupku
Aku datang dan bersujud
Kuduskanlah hidupku
Mulia mulialah namaMu,
Bapa pengasih jiwaku
Syair & lagu: Mangapul Sagala