D= do; 4/4

MULA PERTAMA ALLAH JADIKAN
Bumi langit dan laut
Surya dan bintang yang memb`ri terang
Sempurna dan senang
Segala mahluk penghuni dunia
Tercipta oleh tanganNya
Dan manusia dib`ri kuasa terhadap segalanya

Tapi semuanya itu hilang
Damai dinodai oleh p`rang
Manusia yang sib`ri rudi dan akal,
Berbuat dosa ciptakan p`rang

Dunia semula sempurna
Sedang ternoda dosa manusia
Dan Yesus kembali datang menyelamatkan
Kembali bawa bahagia