D= do; 4/4

MEMANG TIADA BERGUNA
Hidup tanpa bersatu
Dalam damai kasih Tuhan
Di dunia yang gelap dan mencekam
Doa Tuhan memohon, agar semua bersatu