G= do; 4/4

KUSEMBAH KAU ALLAH KUASA,
Tiada s`perti Kau
Kusembah Kau Raja damai,
Itu yang kurindukan

Kupuji Kau, Kaulah kebenaranku
Kusembah Kau Allah kuasa
Tiada s`perti Kau