E=do; 4/4

DARAH KAUM MARTIR
Yang belum kering
Yang menyirami jalan salib
Rumah Allah yang telah senyap,
P`litanya telah gelap gulita

Persembahkanlah dirimu
Seg`nap tenaga mudamu
Kobarkan api zaman
Rela serahkan seg`nap hidup
Berp`rang bagi k`rajaan Surga, Maju! Maju!
Pekerjaan salib menggenapkan
Mahkota yang kekal

Beribu jiwa yang t`lah binasa,
Rusak moral dan hidup susah
Angkat mata dan pandang sekitar
Mengapa bernikmat dalam dunia

Tidak lagi duduk dan bersenang,
Buangkan s`gala impian kosong
Hancurkan b`lenggu dan ke mezbah,
Mempersembahkan diri padaNya
Syair & lagu: C. M Yu & Stephen Tong