As= do; 4/4

MANUSIA BERUSAHA MENABURKAN BENIH
Tapi kalau jadinya Allah yang memberi
Hujan dan panas hari diatur waktunya
Tetap pada berkatnya bergantung semua
Datang dari Allah seg`nap anugerah
Makanya puji Dialahpercaya padaNya

Berasal dari Allah segala yang ada
Baik pun sebutir pasir ya alam semesta
FirmanNya menciptakan pohonan yang besar
Tumbuhyan bung-bunga yang indah memekar
Datang dari Allah seg`nap anugerah
Makanya puji Dialah, percaya padaNya

Mangula hita jolma, manabur boni i
Alai anggo jadina di Debata do i
Dilehon las ni ari, nang nambur, udan pe;
Tontong di panumpakna marguru sasude,

Nasa uli basa ro sian Debata
Ipe ibana pujima, huhut haposi da!
Syair : M. Claudius 1782. Terj. E. L. Pohan Shn, 1836
Lagu : Johann Abraham Peter Schulz 1800