G= do; 4/4

BAWALAH PERSEMBAHANMU S`KARANG
Ke altar yang suci
Semoga Allah Bapa berkenan
Mengambil tanda cintamu

Bawalah hati indah berseri
Ke ltar yang suci
Semoga Allah Bapa berkenan
Mengambil bunga cintamu

Lenyaplah kesan hampa gulana
Semarak kini medan berbakti
Berhiaskan niat warna warni
Bagaikan kembang mekar berseri

Bawalah senandung pasrah diri
Ke altar yang suci
Semoga Allah Bapa berkenan
Mengambil bakti dirimu