A=do; 3/4

TANGKAP NASIAM AMBILAN BANTA,
Ambilan malas uhur banggal, ambilan niise ai i banta,
Ambilan malas uhur banggal

Anggo sonai romban ma hita
Manangkap ambilan maharga
Binoban ni suruhan banta,
Tinongos humbai Naibatanta
Ai ma tongon, nai ma tongon

Ambilan pasal Tuhan Jesus,
Isuruh Naibata manobus
Maluah ma hape pardousa,
Margalar utang ni dousanta