D=do; 9/4

PARTANGISAN DO HAPE
Anggo hasiangan on;
Holso, arsak, sahit pe,
Sai manosak do tongtong
Ingkon songgop hamatean
Tu sude na jolma i;
Ai sude do na manean uhum ala dosa i

Unang marsak hita be
Naung mananda Jesus i;
Ai inganan na rade dapot ho di surgo i
Tatadingkon pe luhutna,
Na di atas tano on;
Dapotonta di lambungNa
Hasonangan na tongtong.