Es= do; 4/4

ADA KISAH UNTUK BANGSA- BANGSA
Yang mengubah hati cemar
Cerita terang dan damai
Cerita kekal benar 2x

Habis malam terbitlah fajar
Fajar hidup yang cemerlang
Kerajaan Kristus kan dating
Penuh kasih dan terang

Mari kabarkan Juruselamat
Hingga tiap insan kenal
Supaya segala bangsa
Beroleh hidup kekal 2x