G=do; 4/4

TUHAN ADALAH GEMBALAKU
Takkan kekurangan aku
Ia membaringkan aku
Di padang yang berumput hijau

Ia membimbingku ke air yang tenang,
Ia menyegarkan jiwaku
Ia menuntunku di jalan yang benar,
Oleh kar`na namaNya
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman
(Dan akupun akan diam
Dalam rumah Tuhan s`panjang masa)

Aku tidak takut bahaya,
Sebab Engkau besertaku
GadaMu dan tongkatMu,
Itulah yang menghiburku