SUNGGUH ALANGKAH BAIKNYA
Sungguh alangkah indahnya
Bila saudara semua
Hidup rukun bersama

Seperti minyak di kepala Harun
Yang ke janggut dan jubahnya turun
Seperti embun yang dari Hermon
Mengalir ke bukit Sion
Sebab ke sanalah Allah memerintah
Agar berkat-berkatNya tercurah
Serta memberikan anugerah,
Hidup rukun s`lamanya