Bes=do; 4/4

SERIKAT PERSAUDARAAN BERDIRILAH TEGUH
Sempurnakan persatuan
Di dalam Tuhanmu
Bersama-sama majulah dikuatkan iman
Berdamai bersejahtera dengan pengasihan

Serikatmu tetap teguh diatas alasan
Yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman
Dan satu juga baptisan dan Bapa satulah
Yang olehmu sekalian dipuji, disembah

Dan masing-masing kamu pun
Dib`ri anugerah
Supaya kamu bertekun
Dan rajin bekerja
Hendaklah hatimu rendah
Tahu Tuhan memesan
Jemaat menurut FirmanNya
Berkasih-kasihan