F=do; 4/4

SEKARANG BERSYUKUR
Hai hati, mulut, tangan!
Sempurna dan besar segala karya Tuhan
Dib`riNya kita pun anug`rah dan berkat,
Yang tak terbilang t`rus semula dan tetap

Yang Mahamulia memb`rikan sukacita,
Damai sejahtera didalam hidup kita;
KasihNya tak terp`ri mengasuh anakNya;
TolonganNya besar ? seluas dunia!

Muliakan AllahMu yang tiada terbandingi
Sang Bapa,Anak,Roh?di takhta mahatinggi
Tritunggal yang kudus kekal terpujilah,
Sekarang dan terus selama-lamanya!