A= do; 4/4

PUJILAH PADA BAPA
Dan pada Anak serta Roh Kudus
Yang dahulu kala ada,
Tetap sekarang ada
Dan s`lamanya, amin, amin