PUJIAN SYUKUR DI HATIKU
Kar`na kebaikanNya
Anug`rah kasih melimpahlah
Sempurna dan kekal
Segala hormat bagi Raja,
Allah yang memerintah
Yang berkuasa atas s`galanya,
Naikkan pujian

Masyurkanlah namaNya,
S`luruh bumi bersukacita
Tinggikalah namaNya
Perkasa, ajaib perbuatanNya, s`lamanya