A= do; 4/4

MULIAKAN TUHAN BATU KARANGKU
Sempurnalah segala jalanNya 2x
Allah yang setia dan adillah Ia,
Mulia dan agung Dia 2x