KURINDU SABDAMU KU RINDU FIRMANMU
Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa
Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa RohMu
KepadaMu kami berserah
Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan
Rohul Kudus urapi hambaMu
Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan
?Ku rindu menikmati sabdaMu