As=do; 4/4

KALAU BUKAN KAU MILIKKU TUHAN
Dan tak darahMu membela jiwaku
Akan kemana aku yang berdosa cari lindungan
Maka senantiasa Kau kupuji Tuhan kar`na kujuga turut
Kau masukkan dalam kumpulan umat
Dikuduskan dengan darahMu

Aut unang Ho jambarhu ale Jesus,
Aut so mudarMu mangondihon au,
Tung na tudia
Tung na tudia nama au pardosa, marhaporusan?

Ai dang adong be songon Ho, Tuhanku,
Na mamuati arsak ni rohangku;
Sasada Ho do sipasonang ahu, hangoluanku

Dibahen i, hupuji ma goarMu,
Ai dohot au ditaiti Ho, Tuhanku,
Tu parpunguan ni nahinophopMu, dohot mudarMu.
Lagu : Christian Gregor 1778