E=do; 3/4

JIWAKU TERBUKA UNTUKMU, TUHAN,
S`lidiki, nyatakan s`gala perkara
Singkapkan semua yang terselubung
Supaya ku layak dihadapanMu, Tuhan