HARI INI HARI YANG TELAH DIJADIKAN TUHAN
Mari kita bersuka di dalam Tuhan
Bersuka di dalam Tuhan

Bersuka, bersuka dalam Tuhan
Mari bersuka, bersukacitalah
Bersuka, bersuka dalam Tuhan
S`karang bersuka, bersukacitalah