C=do; 4/4

FIRMAN ALLAH T`LAH KATAKAN
Pergilah kamu ke s`luruh dunia
Jadikanlah semua bangsa muridKu
Baptiskanlah m`reka
Dalam nama Bapa dan Anak dan Rohul Kudus
Ku sertamu senantiasa selamanya

Hai pemuda-pemudi masuk ke ladangNya
Jangan tunggu dan menunggu
Waktumu habis percuma
Firman Allah t`lah katakan
Pergilah kamu ke s`luruh dunia
Ku sertamu senantiasa selamanya