D=do; 4/4

DI SEB`RANG SANA, FAJAR BAHAGIA
Di surga senang serta Tuhan
Lelah t`lah hilang pagi yang mulia
Di seb`rang sana s`nang s`lamanya

Di seb`rang sana awan lenyaplah
Tak ada taufan tak berkhawatir
Hari yang mulia bersukacita
Di seb`rang sana s`nang s`lamanya