E=do; 4/4

DIA LAHIR UNTUK KAMI,
Dia mati untuk kami
Dia bangkit bagi kami semua
Dia Yesus Tuhan kami,
Dia Yesus, Allah kami
Sang Penebus, Jurus`lamat manusia

Itulah Firman Allah yang turun ke bumi
Dan jadi sama dengan manusia
Dia Yesus Tuhan kami,
Dia Yesus Allah kami
Dia Raja diatas s`gala raja