G= do; 4/4

BETAPA BAIKNYA ENGKAU TUHAN
KasihMu tiada berkesudahan
Betapa mulia namaMu Yesus
Jiwaku diselamatkan

Hosanna kumemuji Tuhan
Hosanna kumemuji Yesus
Hosanna, hosanna, hosanna